Skip to content

Rechtvaardige fiscaliteit in de tijden van neoliberale chaos

27 mei 2015

sbouquin-fan(slottoespraak FAN studiedag 22 mei over ‘Welke taks-shift?’

Belastingen zijn het middel bij uitstek om te herverdelen. Zonder belastingen is er geen ‘samen-leving’ meer mogelijk. Belastingen zijn nodig om de overheid de inkomens te verschaffen die ze nodig heeft om sociale functie die verbonden zijn met de verzorgingsstaat uit te oefenen. Belastingen mogen gerust als een ‘beschavingskwestie’ aanzien worden.Vandaag zitten we in een situatie waarbij rechts constant de kaart trekt van de Tea-party, en fiscale revolte aanzwengelt om solidariteit te ondermijnen. We zijn in een situatie terecht gekomen waarin ‘herverdelen’ en ‘verzorgingsstaat’ grote taboe-woorden zijn geworden. Het beste bewijs kan gevonden worden in het dubbel interview met John Crombez en Bruno Tobback in het tijdschrift Sampol van mei 2015. Geen van beide durft nog te spreken over verzorgingsstaat en herverdeling. Want ‘oei, dat klinkt als gepamper in het kwadraat’… Meer lezen…

Advertenties

Newroz of de renaissance van democratie

28 maart 2015

rojavaproject

IMG_0058De vlucht naar Irak zit tjokvol. Voor heel wat Koerden is het ogenblik aangebroken van de jaarlijkse reis naar de familie. De lente valt samen met nieuwjaar en heet Newroz. Met honderdduizenden trekken ze de bergen in voor dit lentefeest. Niet alleen voor het feest met traditionele muziek en dansen maar ook omdat er allerlei debatten en bijeenkomsten worden ingericht. Een soort gigantische ‘fête de l’humanité’ verspreid over een hele gebied waar Koerden woonachtig zijn. Dit wordt onze bestemming voor het weekend.

Maar op onze vlucht zijn we niet de enige niet-Koerden. Zo worden we vergezeld door twee jonge vrouwen van Argentinië, actief in de Partido Socialista del Trabaljadores. Dokters die ook de vrouwenstrijd beter willen leren kennen. Paulo, een jonge Braziliaan, afkomstig van Porto Allegre, is er ook bij. Hij gaat een maand of twee Koerdisch leren en ‘ideologische klassen’ volgen. En dan er zijn ook twee Duitse vrouwen…

View original post 583 woorden meer

Oorlog aan de oorlog

28 maart 2015

rojavaproject

OLYMPUS DIGITAL CAMERANoordelijk Irak. Of Zuid-Koerdistan. Er zijn regelmatig bomaanslagen. Al zijn steden zoals Erbil, Suleymania toch wel veilig. In Kirkuk wordt gevochten tegen Daesh. Mossul is nog in handen van de fascistische terreurbende. De frontlijn is een zone waar strijdkrachten elkaar bespieden op een afstand van 2-3 km.

In de soenitische dorpen krijgt Daesh het steeds moeilijker. Hun terreurbewind neutraliseert oppositie maar ontneemt hen ook de nodige steun. Het is geweten dat de westerse Jihadi’s kanonnenvlees zijn voor een ‘Kalifaat’ dat steunt op militaire kaders van het voormalig regime van Saddam Hussein. Families die altijd hun privilegies ontleenden aan hun militaire positie binnen de Baath partij hebben het geweer van schouder veranderd. Ze hebben zich gelieerd met Aboubaker Al Baghdadi, de mystieke fanatiekeling die het Kalifaat heeft uitgeroepen. Al Baghdadi zag een kans om Al Qaeda voorbij te steken door terrorisme te verbinden met de strijd voor een territorium, Kalifaat of…

View original post 791 woorden meer

Tegen barbarij en haat, voor een menselijke mensheid in een leefbare wereld

9 januari 2015
10927163_10205912961849268_7208417534062731756_o

Picture by Alexander Kutzenov

De slachtpartij in de redactielokalen van Charlie Hebdo is een politieke moord in naam van een heruitgevonden reactionaire versie van de Islam, die van de Takfirs, van het Salafisme, een radicale versie van het reeds rigoristische Wahabisme.

De doelstelling van deze terreurdaad heeft niets te maken met het ‘wreken’ van de profeet omdat Charlie Hebdo ‘godslasterende’ tekeningen zou gepubliceerd hebben. Deze moord is een propagandastunt om terreur te zaaien en te rekruteren voor hun ‘Jihad’. Terreurorganisaties zoals Daesh-IS en Al Qaeda trachten een burgeroorlog in het hart van Europa te ontketenen en kozen daarvoor een symbool van persvrijheid uit. In de spektakelmaatschappij die de onze is produceert dit doelwit de hoogste return on investment. Hun dividenden zijn niet enkel het resultaat van structureel racisme, van een sociaal-ethnische segregatie en de stigmatisering van de Islam (islamofobie). Zij en andere politieke religies tappen uit het vaatje van de algemene zingevingscrisis die het huidige verrot kapitalistisch systeem uitademt. Meer lezen…

Besparingen kosten ons meer dan ze opbrengen

14 december 2014

geschreven in samenwerking Laurens Deprez (vorser, werkzaam binnen het ITN Marie-Curie programma ‘Changing Employment’ en de Universiteit Evry-ParisSud)

Volgens schaduwpremier Bart De Wever zou er met een vermogenswinstbelasting nog steeds bespaard moeten worden. Toegegeven, besparen doet pijn, maar wanneer de economische groei terug aantrekt zal niemand er nog over klagen. Deze boodschap, variërend naargelang de boodschapper maar in essentie steeds dezelfde, is zowat de Tibetaanse gebedsmolen van de regering Michel geworden. There is no alternative.

Intussen is men bij het IMF overtuigd dat de besparingsdogma’s niet alleen de crisis bestendigen, maar ze zelfs verergeren. In 2012 publiceerde het IMF een “World economic outlook”[1] waarin ze het effect van fiscale multiplicatoren herzien. Zoals de naam doet vermoeden heeft dit te maken met het uitgangspunt van economie zelf: hoe halen we maximale winst uit die ene euro die we uitgeven. Elke soort uitgave, dus ook de overheidsuitgaven, beschikken over een multiplicator. Onder invloed van de monetaristische stroming binnen de economische wetenschap werd lange tijd ervan uitgegaan dat voor elke euro uitgaven die de overheid deed, er slechts 50 cent gegenereerd werd. De multiplicator was dus 0,5. Dit was één van de theoretische grondslagen voor de rechterzijde om te zeggen dat de overheid inefficiënt was vergeleken met de privé sector. Vanuit deze veronderstelling werden aanbevelingen, voorspellingen én soberheidspakketten opgesteld: immers, als elke som geld uitgegeven door een overheid maar 50% rendement heeft is het veel beter om ervoor te zorgen dat de privé sector zoveel mogelijk geld in handen houdt, zij kan daar immers veel efficiënter mee omspringen. Het is ook vanuit deze theorie dat men vasthoudt aan besparingen in plaats van overheidsuitgaven, aan belastingvermindering in plaats van extra fiscale inkomsten voor de staat. Hoe minder geld de overheid uitgeeft én verwerft, hoe efficiënter en dus beter voor iedereen. Meer lezen…

“Wij kunnen winnen!” Balans en perspectieven van de eerste stakingsdag

28 november 2014

spoorstaking De eerste maandagstaking was een succes en dit zowel in Antwerpen en Limburg als in Henegouwen en Luxemburg. We verzamelden indrukken, foto’s en verslagen van de stakersposten en de acties en eindigen dit verslag met enkele reflecties over het verder verloop van de protestbeweging tegen de besparingen.

De staking in Antwerpen

In Antwerpen waren de acties in de haven zeer geslaagd. Mischa Van Herck, werkzaam bij de studiedienst van de Algemene Centrale: ‘De vakbonden waren goed voorbereid, goed georganiseerd, er was een strijdbare sfeer. Het is duidelijk dat een goede voorbereiding loont. In die bedrijven waar er geïnvesteerd is in informatievergaderingen met het gehele personeel, heeft dat geloond, is de actiebereidheid groter en hebben meer mensen gestaakt en/of deelgenomen aan de acties. Ook de sfeer was goed, strijdbaar maar tegelijkertijd hoorde ik ook een duidelijk besef dat de maandagstakingen niet voldoende zullen zijn. Het zal meer en harder moeten. Hoe en wat dat dan betekent, is vaak wel een open vraag. Velen vroegen mij ‘Wat na 15/12?’ en vooral ‘Wat als we er als ABVV alleen voor staan?’ Meer lezen…

Enkele laattijdige stellingen over het Midden-Oosten, de Islam en de oorlogen die gaande zijn

14 oktober 2014

imagesI – De geopolitieke crisis van het Midden-Oosten

  1. Naast de sociaaleconomische problematiek ontwikkelt zich vandaag een geopolitieke en religieuze kwestie rond het Islamfundamentalisme. De opkomst van religieus fundamentalisme is zeker niet het monopolie van de Islam. Ook binnen het christendom en het jodendom zien we gelijkaardige fenomenen met allerlei sektes, evangelische kerken en Born Again geloofsgemeenschappen die even absoluut en extreem zijn. Sinds ideologen zoals Samuel P. Huntington de thematiek van een ‘clash of civilizations’ (conflict der beschavingen) hebben gelanceerd zien we echter dat de aandacht vooral gaat naar het islamfundamentalisme. De thematiek van clash van beschavingen beantwoordt de behoefte aan een vijandsbeeld binnen een wereldsysteem dat nog steeds gedomineerd wordt door het VS-imperialisme. Het wegvallen van het ‘rode gevaar’ in 1989-1991 gaf gevolg aan ‘de nieuwe wereldorde’. De geopolitieke ordening in de jaren ’90 werd gekenmerkt door wankelende post-coloniale regimes in Afrika en het Midden-Oosten en wisselende allianties. Vooral in het Midden-Oosten werden de post-coloniale regimes gedestabiliseerd door massabewegingen die een ‘politieke islam’ prediken (op basis van een puriteinse herinterpretatie van de ‘Sharia’). Zij combineren Islam met een antiwesterse symboliek en trachten klassentegenstellingen op te heffen via een homogeniseringsvertoog. Het succes van deze bewegingen werd mede bepaald door de massale schaal van corruptie, de diepe sociale kloof alsook de ideologische en politieke zwaktes van de linkerzijde.

Meer lezen…