Spring naar inhoud

Kort etnografisch verslag van een te kort camping-verblijf

29 augustus 2018

IMG_20180824_095246(1)Kamperen is altijd avontuur. Waar moet je die tent precies zetten zodat je ‘smorgens niet te vroeg wakker wordt? Gelukkig heeft één van dochters haar super-kompas bij! Goed zo. Maar wanneer het te weinig heeft geregend is het in de grond slaan van piketten een oefening in tactvol geduld. Gelukkig hadden we twee tenten bij en dus voldoende piketten… Daar staat ze! Neen toch niet. Het aanspannen van het dekzeil loopt mank. En als het regent kan er iemand in zijn slaapzak zwemmen. Opnieuw beginnen. We maken er een speels avontuur van en onze reuze Marsupilami is de reddende engel of kop van jut. Naar gelang.

Verder lezen…

Geen democratie zonder ‘demos’

31 december 2016

il_570xn-714432773_ekjv-1Over particratie, burgerbewegingen en de nood aan politieke verandering

Hoewel we bijna twee jaar verwijderd zijn van de volgende gemeenteraadsverkiezingen stijgt de pre-electorale verkiezingskoorts met rasse schreden. Politieke kopstukken kondigen hun verhuis aan in functie van een toekomstig lijsttrekkerschap; nieuwe politieke figuren worden out of the blue op het schild gehesen. Ook de PVDA pakt nu reeds uit met haar lijsttrekkers voor de centrumsteden.

Blijkbaar kondigen de lokale verkiezingen zich aan als een belangrijke machtsstrijd. Zal de NVA haar lokaal draagvlak verruimen? Zullen andere formaties ter rechterzijde de meubels redden? Zal de sp.a haar stedelijke bastions verliezen? Zal Groen verder evolueren tot een beleidspartij? Al deze vragen beheersen nu reeds de hoofdkwartieren van het politiek bestel.

Natuurlijk heeft de hele pre-electorale rimram ook te maken met de regionale, federale en Europese verkiezingen die in het voorjaar van 2019 zullen volgen. Indien Bart De Wever met gemak de Antwerpse burgemeester-sjerp behoudt versterkt dit de positie van de NVA voor de volgende krachtmetingen. Verder lezen…

Het nieuwe CETA akkoord: noch verraad, noch nederlaag maar een (kleine) overwinning.

29 oktober 2016

Niemand zal ontkennen dat Wallonië gedurende een lange week heel Europa op zijn kop heeft gezet. De ‘njet’ van de Waalse regering kwam voor velen in Vlaanderen als een donderslag bij heldere hemel. Nochtans had het Waals parlement op 27 april te kennen gegeven dat het verdrag niet goedgekeurd kon worden. Op 17 oktober gaf de Waalse regering te kennen dat ze haar veto ging gebruiken en aldus de Federale regering verhinderd zo worden het CETA te ondertekenen.

De reactie – in de dubbele zin van het woord – liet niet op zich wachten. Magnette werd reputatieschade verweten en vooral een ‘ondemocratische houding’ want ‘hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een regiovan 3,6 miljoen inwoners 500 miljoen inwoners, heel de EU én Canada durft te gijzelen!?!’ Ironisch genoeg werd dit mogelijk dankzij de Vlaamse drang naar zelfbestuur waardoor de gefedereerde entiteiten inzake internationale juridische verbintenissen een veto-recht hebben bekomen. En Wallonië, gevolgd door het Brussels hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap gebruikten dat grondwettelijk democratisch recht. Dik tegen de zin van de neoliberale-vrijhandel fanclub die we in Vlaanderen bij NVA, Open VLD en CDV terugvinden en die zelfs niet van een plenair debat in het Vlaams parlement wilden horen spreken… Verder lezen…

Internationaal socialisme versus fobisch eurocentrisme

21 juni 2016

guernica2015“Het is een illusie te denken dat het Europees grensbeleid onze welvaart en welzijn gaat beschermen.   De gesloten grenzen van Fort Europa hebben tot dusver niet één euro meer opgeleverd aan de sociale zekerheid of aan economische groei.”

Yannis Varoufakis, #LetThemIn – Vienna conference

 

 

 

De redactie van Sampol vroeg mij te reageren op de bijdragen van Jan Cornillie en Mark Elchardus met betrekking tot Europa en de ‘vluchtelingencrisis’. Deze versie is de ‘long read’. In Sampol van juli kunt U de kortere versie terugvinden.
Verder lezen…

De opstand die komen zal? Kritiek van een ultra-linkse verdwaling

15 juni 2016

comiteinvisible.1238829943 Sinds enkele jaren publiceert het Franse collectief Comité Invisible verschillende pamfletten. Een ervan droeg de naam L’insurrection qui vient’ (De opstand die komen zal). Hierin leggen ze uit dat de verpaupering, de ongelijkheid alsook een fasciserende staat zal leiden tot brede volksopstanden. Vooraleer zich ‘onzichtbaar comité’ te noemen droegen ze de naam van Tiqqun, wat verlossing betekent in het Hebreeuws en verwijst naar de strijd voor sociale rechtvaardigheid die in de messianistische traditie van het jodendom alom aanwezig was. Hun website publiceerde informatie over alle broodrellen en opstanden die her en der ter wereld plaats vonden. Enige tijd daarna publiceerden ze ook een handleiding over hoe een TGV-HST kon gesaboteerd worden. Toen dit ook effectief gebeurde in 2008 werden Julien Coupat en zijn vrienden beticht van het aanzetten tot en deelname aan sabotage. Het collectief had zich Tarnac gehuisvest – een verlaten dorp in het centraal massief – en het proces dat nog steeds gaande is – kreeg de benaming van het Tarnac-proces. Verder lezen…

The Berlin files van DiEM25: Europa tussen desintegratie en democratisering

5 april 2016

Stephen Bouquin en Karin Verelst

eerder gepubliceerd als onderdeel van een MO*-paper

“Europa”, de Europese Unie en haar instituties zoals we die nu kennen, is een democratie-vrije zone, althans volgens Yanis Varoufakis, de voormalige minister van financiën van de Griekse Syriza-regering, bij de voorstelling van zijn nieuwe pan-Europese politieke beweging DiEM25, in Berlijn op 9 februari jongstleden. Sinds de gebeurtenissen in Griekenland het voorbije jaar is ook in traditioneel Eurofiele, linkse milieus het besef doorgedrongen dat er iets grondig fout zit, en dat louter cosmetische ingrepen niet gaan volstaan om “Europa” hoe dan ook te redden. De recente vluchtelingencrisis heeft dat besef alleen maar aangescherpt. Maar hoe uit het dodelijke dilemma “voor” of “tegen” Europa zoals het nu is te ontsnappen?[1] Hoe een politieke dynamiek op gang te brengen die de Europese bevolking dichter brengt bij het herpolitiseren en dus democratiseren van het nefaste financieel-economische beleid dat zo’n impact op het leven heeft van miljoenen mensen die er letterlijk niks over te zeggen hebben, ook niet via de nog resterende democratische structuren in hun land? Hoe het door de bevolking instinctief gesteunde terugplooien op lokale en nationale soevereiniteit niet simpelweg afdoen als politieke naïviteit, maar als uitdrukking van een terechte vraag naar herdemocratisering, en haar ombuigen in een positieve kracht die werkzaam kan zijn in een nieuw soort pan-Europese beweging? Hoe een politiek werkzame alliantie te smeden tussen alle oprechte democraten van verschillende politieke kunne met slechts één fundamentele eis: de demos terugbrengen in de democratie? Hoe de macht over het economische domein uit handen van groepjes onverantwoorde technocraten zonder enige legitimiteit te halen en haar terug in het centrum van het politieke debat te brengen, zodat er opnieuw ruimte komt voor politieke keuzes gesteund op solidariteit, ook met mensen van buiten de Unie, en zorg voor het planetaire ecosysteem? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens de “Lancering DiEM25”-dag die volgde op de hoger vermelde persconferentie.

Verder lezen…

Gezocht: plichtsbewuste ministers (m/v)

30 maart 2016

Ook in België laten zelfmoord-terroristen bommen exploderen. Dat weten we met 35 doden en meer dan 300 gewonden intussen ook. Helaas doen de hooligans en hun nazi-groeten (niet allemaal, ik weet het) op de trappen van de beurs ons bijna vergeten ook ditmaal de staat en bevoegde ministers gefaald hebben. Mijn stelling is eenvoudig: de  overheidsdiensten en hun bevoegde ministers hebben tot na de eerste ontploffingen hun taak niet naar behoren volbracht.

We zetten even de feiten op een rijtje:

1). Een tip over een mogelijk onderduikadres bleef in de schuif van een mechels politiecommissariaat liggen.

2). Eén van de terroristen stond gesignaleerd op lijsten van de VS en werd door Turkije ‘geïdentificeerd’ aan de Syrische grens. Hij kon rustig terugkeren en onder de radar blijven.

3). Erger, de centrale databank van de staatsveiligheid werd gedurende maanden niet meer geactualiseerd. Informatie van buitenlandse inlichtingendiensten werd amper of slecht verwerkt.

4). Een plattegrond van de inkomhal van de nationale luchthaven op een USB-stick van Abaoud deed geen belletje rinkelen.

5). Een huiszoeking met betrekking tot de affaire vond plaats zonder het huizenblok af te grendelen waardoor verschillende terroristen wisten te ontkomen via de daken.

6). De arrestatie van Salah Abdeslam bleef zonder gevolg op het vlak van veiligheidspreventie.

7). Op alle echelons lijkt reactiviteit ver zoek te zijn en na de eerste ontploffingen duurt het 50 minuten alvorens een relatief onduidelijk order tot evacuatie van de metro volgt. Terwijl de MIVB zelf tot tweemaal toe het crisiscentrum had gecontacteerd met de vraag of een evacuatie nodig was of niet. Verder lezen…